Bij wie kan je terecht?

De meeste van onze coaches/therapeuten! Tijdens een intake bekijken we wat je nodig hebt en wie het beste bij je past!

Levenscoaching of therapie

Herontdek jezelf! En hierbij je glimlach!

Het leven is een groeiproces en zit vol uitdagingen die soms wel grote obstakels lijken. Tijdens dit groeiproces is het de kunst om de leermeester in jezelf te ontdekken.

Bij kleine kinderen die het moeilijke hebben op school, thuis of trauma’s meemaken ontdekken we samen wat ze nodig hebben en van wie ze wat kunnen leren. Op een speelse manier verwerken we levensgebeurtenissen en leren we ze om om te gaan met de wereld.

Jongeren die op zoek zijn naar zichzelf en op grote of kleine bergen stuiten, al dan niet in zichzelf (bv puberteit, geaardheid, …) of in de buitenwereld (bv scheiding, vrienden, …) helpen we om hulpbronnen te vinden en de weg te verhelderen.

Elke leeftijdsfase, 30+, 40+,…60+ of 100 (wie weet) heeft zijn eigen uitdagingen. Daarnaast komt iedereen op zijn pad pijn, verlies, verwarring, … tegen. Je staat er niet alleen voor! Samen bekijken we wat jij nodig hebt om te groeien, zaken te verwerken, je nieuwe pad te zoeken, ….

 

in het kort

Het aantal sessies is afhankelijk van wat jij nodig hebt en de therapie/coaching die je volgt.

Naast gesprekstherapie, kan dit lichaamsgericht of creatief zijn.

Bij wie kan je terecht?

Grietje of Philippe of Lien

Assertiviteitstraining jongeren en volwassenen (individueel of in groep)

En nu IK! Neem de regie over je leven en kom op voor jezelf!
Assertief zijn is een gedrag waar je voor jezelf opkomt met zelfrespect en respect voor de anderen.

Hoe zou het zijn om:

– krachtig te reageren in moeilijke situaties van onzekerheid
– feedback te geven en te ontvangen
– effectief te communiceren (verbaal en non-verbaal) zodat je zelfzeker overkomt
– je eigen grenzen te bewaken
– nee te zeggen als je het ergens niet mee eens bent
– op te komen voor jezelf
– met meer zelfvertrouwen en minder stress door het leven te gaan

In een training van 4 sessies van 2 uren gaan we werken aan je zelfvertrouwen zodat je steviger in je schoenen staat. Je leert meer over assertief gedrag en de toepassing hiervan. Het is een combinatie van gesprekken en oefeningen die je kan integreren in je dagelijks leven.

Tijdens deze training ligt de focus bij jou, Wat heb jij nodig om vol zelfvertrouwen in het leven te staan.

in het kort

In een training van 4 sessies van 2 uren gaan we werken aan je zelfvertrouwen zodat je steviger in je schoenen staat. Je leert meer over assertief gedrag en de toepassing hiervan. Het is een combinatie van gesprekken en oefeningen die je kan integreren in je dagelijks leven.

De training kan individueel plaatsvinden of in groep.

Bij wie kan je terecht?

 Grietje,  Laura, Emilie

Faalangsttraining kinderen, jongeren of volwassenen

Faalangst is de spanning of angst die je ervaart in situaties waarin je op cognitief, sociaal of motorisch vlak wordt beoordeeld of een prestatie moet leveren. 

Het effect is dat je onder jouw kunnen gaat presteren. Zo kan je allerlei lichamelijke sensaties (hartkloppingen, zweten, rood worden, …) gaan ervaren die bedoeld zijn om je lichaam voor te bereiden op acuut gevaar om te kunnen vechten of vluchten.
In situaties zoals een examen maken, een sollicitatiegesprek doen, spreken voor een groep enz. is dit echter niet zo handig. Je kan er onzeker van worden en het kan je zelfbeeld schaden. Het is belangrijk dat je leert wat je zelf kan doen om deze faalangst te verminderen.

Overkomt het je wel eens dat je denkt iets niet te kunnen? Stop je met dingen doen omdat je schrik hebt om te falen?

Laat je faalangst je leven niet domineren. Volg een training faalangst.

Alles wordt afgestemd op jouw leeftijd en persoonlijkheid. Dit kan in een 1 op 1 begeleiding of in groep.

Groepstrainingen worden gestart bij voldoende aanmeldingen

in het kort

EMDR: Sofie

Brainspotting: Hedwig

Sensomotorische therapie: Morena

Traumatherapie: Nicoline

Traumatherapie

Hoe verwerk ik traumatische ervaringen? 

Geweld, brand, ernstige ziekte, een ongeval, pestervaring … hebben vaak een grote impact op de slachtoffers. Bij traumatherapie wordt er veel aandacht gegeven aan het functioneren van de cliënt. We bekijken stap voor stap het trauma en geven het langzaam een plaats in je leven. Verschillende therapieën zijn hiervoor geschikt. Bij ZEGG werken we met EMDR,  brainspotting, creatieve therapie, integratieve psychotherapie, systeemtherapie…

EMDR:

De therapeut vraagt je om de gevoelens, gedachten en beelden van de traumatische gebeurtenis te omschrijven. Na er even bij stil te staan wordt er een afleidende stimulus opgestart bv koptelefoon. Hierdoor brengen we verandering in de ervaring en zal deze in de toekomst minder enge beelden oproepen.

Creatieve trauma therapie 

Traumatherapie vanuit de sensomotorische tekenbewegingsmethode is een combinatie van sensorische integratie, neurobiologie en bilaterale tekenbeweging. Deze methodiek werkt in een eerste fase vanuit een ‘top down’ benadering, waarbij er in beeld gewerkt wordt rond veiligheid. In een tweede fase wordt er vanuit een ‘bottom up’ benadering ingezet op het contact maken met de eigen beleving door middel van sensomotorische tekenbewegingen. Het bilateraal werken stimuleert de verbinding tussen beide hersenhelften en het sensomotorische bewegen ondersteunt zelfregulatie en facilliteert het afmaken van bewegingen en het ontladen van trauma-gerelateerde stress die door het lichaam wordt vastgehouden.

Deze vorm van therapie wordt begeleid door een beeldend therapeut en is voornamelijk non-verbaal, het trauma zelf hoeft hier niet verbaal aan bod te komen.

in het kort

Tijdens gespreksstherapiën komen ook vaak trauma’s naar boven waarvan je niet wist dat dit zo een impact op je had. Al onze therapeuten zijn getraind om jullie op een professionele manier hier in te begeleiden.

Bij wie kan je terecht?

Morena en Claudia

Creatieve - Beeldende Therapie

Beeldende therapie maakt samen met muziektherapie, danstherapie en dramatherapie deel uit van de overkoepelende term creatieve therapie. 

Beeldende therapie is een non-verbale ervaringsgerichte therapie waarbij het creatieve proces centraal staat. Via beeldende materialen en werkvormen wordt je uitgenodigd om je eigen innerlijke leefwereld te ontdekken en te onderzoeken. Doordat we in beeld het innerlijke proces zichtbaar maken ontstaat er ruimte voor het uiten, beleven en doorwerken van gevoelens en gedachten. Deze ervaringen worden zichtbaar in het beeld, wat leidt tot inzicht, herstel en uiteindelijk het vinden van een nieuw evenwicht.

De beeldend therapeut begeleidt, ondersteunt en faciliteert dit creatieve proces. Door het therapeutische ‘niet weten’ moedigt de therapeut het individu aan tot zelfexploratie en zelfexpressie. Zo ontwikkelt de cliënt een eigen beeldtaal en wordt opnieuw auteur van het eigen levensverhaal.

in het kort

Beeldende therapie wordt zowel aan kinderen, jongeren, volwassenen als gezinnen aangeboden. De meest uiteenlopende vragen of moeilijkheden kunnen een vertrekpunt zijn in therapie. Artistieke vaardigheden zijn helemaal niet noodzakelijk om een therapeutisch proces te doorlopen.

Bij wie kan je terecht?

Geertje ofSofie

Hartcoherentie

Een natuurlijk hulpmiddel tegen stress: Ademen

Als we uitademen vertraagt onze hartslag en als we inademen versnelt ze. Als dit op elkaar afgestemd is, regelmatig is spreken we over hartcoherentie.
Onze hartslag wordt beïnvloed door onze ademhaling maar ook door onze gedachten en gevoelens. Wanneer je vaak en langdurig gestresseerd bent, neemt de hartcoherentie af. Er is dan onvoldoende evenwicht tussen spanning en ontspanning.
Via een eenvoudige en efficiënte ademhalingstechniek kunnen we dat verstoord hartritme terug gelijkmatiger maken. Het lichaam produceert dan o.a. minder stresshormonen waardoor je je rustiger en minder angstig voelt, je focus beter kunt houden enz.

in het kort

Deze hartcoherentie-ademtechniek is wetenschappelijk onderbouwd en meetbaar met biofeedback apparatuur.

De training bestaat uit 5 sessies van ongeveer 1 uur.

Bij wie kan je terecht?

Sofie & Joachim,

Grietje, Els, Lien en Philippe

Stress-en burnoutcoaching

Hoe kan ik terug ontspannen en een goede work-life balance vinden?

Als je slecht slaapt, weinig prikkels nog aankan, veel lichamelijke klachten hebt,… kan het zijn dat je in een periode zit waar je veel stress ervaart. Het aanleren van ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen, terug ervaren wat jij leuk vindt, … is dan belangrijk.

Indien je lichaam echt uitgeput is, je geen energie meer hebt, kan het zijn dat je een burn-out hebt. Een intensieve en systematische vorm van coaching gericht op spoedig én verantwoord terugleiden naar werk of een andere levensinvulling is dan van belang. Het verschaft inzicht in de eigen stressoren en verbetert de stresscopingsvaardigheden. We bekijken samen hoe jouw weekplanning er kan uitzien en wat voor jou belangrijk is.

in het kort

We bekijken een burn-out telkens vanuit een multi-disciplinair standpunt en eventueel in samenwerking met onze diëtiste en osteopaat

Bij wie kan je terecht?

Grietje, Lien en Philippe

Loopbaancoaching

Heb je een job maar ben je er niet gelukkig mee?

Lastig. Want als je acht uur per dag iets doet wat je echt niet leuk vindt, dan vreet dat energie. Je wordt prikkelbaarder, je slaapt slecht, … Eerlijk? Je hebt een opgejaagd gevoel van dat werk van je. Je bent rusteloos. Hebt last van hartkloppingen, …

Tijdens een loopbaanbegeleidingstraject ontdek je wie je bent, wat je kan en wat je echt wil. We werken naar plezier in je job zodat je goesting hebt om erin te vliegen en je je doelen moeiteloos kan bereiken.

Maak werk van je droomjob vol energie.

in het kort

Door gebruik te maken van VDAB-loopbaancheques betaal je voor loopbaanbegeleiding slechts €10 per uur. Als werknemer of zelfstandige kan je om de zes jaar cheques bestellen (7 uur begeleiding). In 4 sessies gaan we van droom naar actieplan.

Bij wie kan je terecht?

Emilie of Klara

of Nicoline

Systeemtherapie

Wat doen problemen binnen het gezin met jou en met elk gezinslid?

Binnen systeemtherapie kijken we naar de context/systeem waarbinnen iemand functioneert. De context is vaak het gezin, de familie, werk,…. We gaan op zoek naar een patroon binnen de interactie welke aan de basis ligt van problemen of bezorgdheden en trachten samen een antwoord hierop te vinden. De systeemtherapeut heeft aandacht voor familiebanden en werkt met genogrammen (stambomen), een familie-opstelling, …

in het kort

Gezinstherapie helpt om de harmonie binnen je gezin te herstellen

Bij wie kan je terecht?

Liesbeth (kinderen)

Joke

Body - mindtherapie
Diepe innerlijke rust en meer veerkracht via de intelligentie van het lichaam.
Body-mind therapie is gebaseerd op de somato-psychopedagogie. Een lichaamsgerichte benadering die zich voornamelijk richt op bewustwording en het reguleren van het stresssysteem. Stress is voor vele mensen een normaliteit geworden en soms weten we zelfs niet meer hoe echte ontspanning voelt.
Tijdens de sessies leer je je lichaam op een fijngevoelige manier waarnemen. Via zachte manuele technieken en slow move bewegingsoefeningen kom je tot een diepe vorm van ontspanning. Dit zorgt voor een neutrale zijnstoestand waarin je jouw lichaam, emoties,
gedachten en jezelf als persoon beter leert waarnemen en in evenwicht brengen. Zo herontdek je jezelf, vind je innerlijke kracht, vertrouwen en een gezonde balans. Tijdens de sessie worden vaardigheden aangeleerd die je als zelfzorg thuis kan toepassen.
Body-mindtherapie richt zich voornamelijk op het verbeteren van klachten van psychosomatische aard en klachten die voortkomen uit een overbelast zenuwstelsel. Zo werkt deze therapie ondersteunend bij hyperventilatie, slaapproblemen, trauma, angstklachten, concentratiestoornissen en burn-out. Daarnaast kan je veerkrachtig leren omgaan met o.a. hoogsensitiviteit, chronische pijn, ernstige ziekte en grote levensveranderingen.
in het kort
Je leert vaardigheden om veerkrachtiger met stress om te gaan en jezelf tot diepe ontspanning te brengen.

Bij wie kan je terecht?

 Joachim

Emilie

Relatietherapie

Hoe kunnen we elkaar weer liefhebben?

Als beide partners zich niet meer begrepen voelen, het gevoel hebben dat de andere niet meer luistert is het de kunst om elkaar terug te vinden. Een relatietherapeut helpt je elkaar terug ‘echt’ te zien en tracht samen met jullie de ingesleten patronen te doorbreken.

Relatietherapie is in principe een onderdeel van systeemtherapie. Het systeem bestaat dan uit de beide partners, die vastlopen in een probleem of zorg. De therapeut tracht samen met allebei de partners zicht te krijgen op de ingesleten patronen die zich binnen het koppel afspelen en onderzoekt hoe deze doorbroken kunnen worden.  De focus binnen relatietherapie ligt vooral op het meer open naar elkaar kunnen en durven communiceren en op het installeren van meer wederzijds begrip.

in het kort

Een relatietherapeut helpt je elkaar terug ‘echt’ te zien en tracht samen met jullie de ingesleten patronen de doorbreken. Binnen ZEGG werken we aan relaties vanuit systeemtherapie, integrale therapie en EFT.

Bij wie kan je terecht?

Joachim,  Hedwig en Philippe

Emotionally Focused Therapy EFT

Hoe hecht je je aan andere mensen?

Een liefdevolle relatie is een wens die niet altijd vanzelf in vervulling gaat. Je begon zo verliefd en nu sta je soms als kemphanen tegenover elkaar. Wat is er gebeurd? Hoe kom je steeds in diezelfde negatieve patronen terecht? Je raakt de draad en de veilige verbinding met je partner kwijt.

We weten uit onderzoek hoe belangrijk het is om je emotioneel verbonden te voelen: mensen leven langer, herstel van ziekte gaat sneller. De basis van je relatie is de hechting aan elkaar. Die hechting is van levensbelang en iedereen heeft dat nodig. EFT helpt je om die verbinding weer te herstellen en te verbeteren.

in het kort

Emotionally Focused Therapy (EFT) is een krachtig en bewezen effectief model voor relatietherapie dat werd ontwikkeld door Sue Johnson en bouwt voort op het boek ‘Houd Me Vast’.

Bij wie kan je terecht?

Sofie & Hedwig en Philippe

ACT (acceptance commitment therapie)

ACT is een wetenschappelijke vorm ontstaan vanuit de gedragstherapie.

In je leven zijn er hindernissen zoals gedachten ‘ik kan dat niet’, ‘ de andere is beter’, … Negatieve emoties of lichamelijke gewaarwordingen die je tegenhouden om je droom waar te maken. Binnen ACT ontdekken we wat belangrijk is voor jou (jouw waarden) en pakken we de hindernissen aan.

in het kort

Welke waarden zijn belangrijk in jouw leven? Hoe kan je naar deze waarden leven?

Bij wie kan je terecht?

 

Intuïtief eten
Weg met diëten, hallo intuïtief eten!

Heb jij de laatste maanden, jaren al verschillende diëten geprobeerd maar niets gevonden dat helpt? Heb je last van emotie-eten, eetbuien of overeten? Dan is intuïtief eten zeker iets voor jou. Het is wetenschappelijk bewezen dat diëten op langere termijn niet werkt. Daarom ben ik ervan overtuigd dat intuïtief eten de oplossing is. Samen gaan we aan de slag om van de dieetcultuur af te stappen aan de hand van 10 basisprincipes, deze gaan we stap voor stap aanpassen aan jou voorkeuren en wensen.

in het kort

Met behulp van intuïtief eten help ik jou om op langere termijn het vertrouwen in jouw lichaam terug te krijgen en het jojo-effect te stoppen.

Bij wie kan je terecht?

 

Aangepast voedingsadvies

Aangepast voedingsadvies

 

Heb jij lactose-intolerantie, diabetes, gluten intolerantie of een ander probleem waarbij voeding een oplossing kan bieden, waarbij je zelf niet weet hoe je eraan moet beginnen? Dan ben je bij mij aan het juiste adres. Afhankelijk van welk probleem gaan we samen stap voor stap kijken waarin ik kan helpen. Dit kan gaan van specifieke productkennis tot verpakkingen lezen tot tips rond recepten. Met alle vragen kan je hierover bij mij terecht.

in het kort

Voor elk voedingsprobleem kan je terecht voor een begeleiding van A tot Z.

Bij wie kan je terecht?

Training in een traject van 4 uur: Grietje

Leren leren tijdens een sessie: Hedwig & Lien

 

Training Leren leren

Heb jij altijd veel stress tijdens de examenperiodes? Stel jij je huiswerk uit tot op het laatste moment?

Weet je zelf niet hoe je aan het leren moet beginnen? Dan is deze training ‘leren leren’ bij ZEGG zeker iets voor jou.  We helpen je om doelgericht te leren met een goede balans tussen studeren en ontspannen. Ook het verhogen van je studiesucces en ervoor zorgen dat je goed in je vel zit, komen tijdens deze training aan bod. Soms volstaat een klein zetje om weer op pad te geraken. Samen onderzoeken we het probleem, bekijken we de verwachtingen en stellen we doelen. In de training leer je de basis voor zelfsturing en groei je in je executieve functies om verder in je schoolloopbaan zelfstandig aan de slag te gaan bij het leren. Want studeren, dat kan je leren!

in het kort

Een traject van 4 sessies van 1,5 uur waarop de executieve functies worden getraind en leerstrategieën worden aangereikt.

Bij wie kan je terecht?

Massagetherapie: ontspannende en energetische massage

Als je lichaam tot rust wil komen of als je lichaam meer energie nodig heeft, is massagetherapie aangewezen. 

Als bepaalde lichamelijke klachten zoals pijnlijke spieren, hoofdpijn, slapeloosheid, …. je dagelijks doen en laten wat verhinderen kan een lichaamsmassage extra rust of juist energie brengen. Deze therapie kan op zichzelf staan of als aanvulling bij onze andere therapievormen. Onze massagetherapeute An heeft dan ook een brede basisopleiding waardoor ze psychische problemen en lichamelijke problemen met elkaar kan koppelen. Ze helpt u graag verder om te zien welke massage voor jou de beste is.

in het kort

Een momentje voor jezelf!

Ontspannende massage (50€) :
voet- en onderbeenmassage
hoofd-gezicht en halsmassage (verlicht spanningshoofdpijn klachten)

Energetische massage (60€) :
volledige lichaamsmassage om het energietransport van het systeem te harmoniseren

Bij wie kan je terecht?

Els of Sofie

Slaapcoaching of slaaptherapie

Is slapen voor jou geen evidentie?

Slapen is iets wat we van nature allemaal kunnen en allemaal nodig hebben. Tijdens onze slaap verwerken we zaken van overdag en kan ons systeem in balans komen. Als je niet goed slaapt, kan je hiervan prikkelbaar worden, minder presteren, minder goesting hebben in het leven,… Er kunnen problemen zijn met inslapen, doorslapen, nachtmerries, te vroeg wakker worden, … Indien er niets medisch aan de hand is, kan je in een therapie leren hoe je beter kan slapen.

in het kort

Slapen is een gedrag. Als dit niet goed verloopt, is het een leerproces te ontdekken hoe dit komt en hoe je kan leren goed te slapen!

Gun jezelf een goede nachtrust!

Bij wie kan je terecht?

Klara of An

Mindfulness

Hoe kan ik genieten van het moment?

Mindfulness is een manier van in het leven staan. We ervaren allemaal ups en downs in het leven. De mindfulnesstraining is geen hocus-pocus en neemt de stormen uit je leven niet weg. Wel is het een wetenschappelijk onderbouwd programma, waarin je jezelf beter leert kennen en je leert om te surfen op de golven van het leven. Op een niet–oordelende en compassievolle manier leren we tijdens de 8 weken training, aandacht te geven aan het hier en nu. Dit laat ons toe om uit ons piekeren te stappen en meer te genieten van de kleine dingen. Stress en (herval op) depressieve klachten verminderen, onze omgang met uitdagingen verbetert en we leren bewustere beslissingen te nemen. De 8 w- training is er zowel voor volwassenen als voor kinderen & jongeren. Ook voor de kinderen zijn de effecten van mindfulness wetenschappelijk aangetoond. Kinderen en jongeren leren meer veerkrachtig door het leven te gaan, dichter bij zichzelf te zijn en minder in conflict te komen met de omgeving.

in het kort

Gun jezelf een mindful leven en leer het nog vandaag!

Er kan een training in groep plaatsvinden of tijdens individuele therapie.

Bij wie kan je terecht?

Grietje, Hedwig 

Begeleiding Beroepskeuze/Studiekeuze

Vind je het moeilijk om een studiekeuze te maken? Wil je weten welk beroep bij jou past of in welke branche je het best floreert? Twijfel je of je job nog bij je past? Wil je een carrièreswitch maken?
Wil je een richting kiezen die bij je past en die je toekomst geeft, dan kan je bij ons terecht.

Wij leggen samen jouw loopbaanpuzzel. Je krijgt een duidelijk beeld welke richting je uit kan. Het leidt soms tot verrassende en onverwachte keuzes. Het maakt de studiekeuze of een zoektocht naar een nieuwe inrichting van je loopbaan, veel gemakkelijker.

in het kort

Kies bewust voor jouw toekomst!

Bij wie kan je terecht?

Klara 
Of Morena voor creatieve therapie

Rouwtherapie

Iemand verliezen zoals je ouder, je kind, je partner … is een van de zwaarste beproevingen van het leven.

Dit verwerken is niet evident. Het helpt om je hierin te laten begeleiden door middel van gesprekken of creatieve therapie. Ook een huisdier, je werk, een lichaamsdeel of je huis verliezen brengt een rouwperiode met zich mee.

Tijdens de sessies bespreek je je verlieservaringen, de pijn die je voelt en krijg je inzichten in de verschillende rouwfases.

in het kort

Rouwen is een persoonlijk proces en vraagt een persoonlijke aanpak.

Klinische pedagogie

Hoe pak ik het als ouder het beste aan?

Onze pedagogen richten zich op kinderen en jongeren met opvoedingsproblemen en leerproblemen. Hoe krijg ik mijn kind zindelijk? Hoe zorg ik dat ze gezond eten? Hoe leer ik mijn kind studeren? Hoe ga ik om met ASS, ADHD, angsten, ontwikkelingsproblemen, ziekte, gedragskenmerken .. van mijn kind? Hoe kan mijn kind omgaan met zijn/haar moeilijkheden?

We bekijken samen met de ouders de opvoedingssituatie of leren het kind bepaalde vaardigheden aan. We houden daarbij rekening met leraren, andere gezinsleden, hulpverleners, …

in het kort

Onze pedagogen richten zich op kinderen en jongeren met opvoedingsproblemen en leerproblemen. Hoe krijg ik mijn kind zindelijk? Hoe zorg ik dat ze gezond eten? Hoe leer ik mijn kind studeren? Hoe ga ik om met ASS, ADHD, angsten, ontwikkelingsproblemen, ziekte, gedragskenmerken .. van mijn kind? Hoe kan mijn kind omgaan met zijn/haar moeilijkheden?

Voetreflexologie

Voetreflexologie voor ieder van u.

We leven in een maatschappij waar de verwachtingen hoog zijn, we volle agenda’s trotseren en ook nog graag ontspannen. Wanneer die drukte en de bijhorende stress blijft aanhouden, heeft dit automatisch een weerslag op onze gezondheid.

Heel wat mensen kampen met lichamelijke of mentale klachten die veroorzaakt worden door ons drukke leven. Het veroorzaakt blokkades of verstoring in het lichaam die het lichaam zelf niet meer krijgt opgelost.  Klachten zoals hoofdpijn, nek-en schouderpijn, rugklachten, spijsverteringsproblemen, burn-out, hormonale disbalans, terugkerende blaasontstekingen, migraine, algemeen je niet goed voelen, slaapproblemen,…. Allemaal klachten waardoor we minder goed functioneren en ons niet lekker in ons vel voelen.

in het kort

Ben jij wensouder of reeds zwanger? Ook hier kan ik al reflexologe iets voor jou betekenen.
Voor baby’s en kinderen is er een voetmassage op maat om bv reflux, terugkerende verkoudheden, slaapproblemen, angsten, boosheid, etc aan te pakken.

maak een afspraak

Meer informatie?

Vul onderstaand contactformulier in en wij beantwoorden u vraag zo snel mogelijk.


  onze therapeuten

  Onze therapeuten/coaches met verschillende specialisaties staan voor u en uw kind klaar als je geconfronteerd wordt met onverwachte situaties, stress, trauma’s, negatieve relaties,
  slaapproblemen, lichamelijke pijnen, keuzestress, rouw, depressies, burn-out, …

  Heeft u graag wat meer informatie:
  Neem zeker contact met ons indien je vragen hebt, informatie wenst of een afspraak wil maken.
  Je kan algemene informatie aanvragen of contact nemen met jouw zorgverlener naar keuze.

  therapeuten

  Philippe Heyninck

  Coach voor volwassenen, stress/burn-out, emotie-, systemische en loopbaancoaching

  Je kan bij mij terecht voor een warme hands-on coachende aanpak, waarin je volledig jezelf kan en mag zijn.  Met focus op wat er nu bij jou leeft en aanschouwd wil worden.

  therapeuten

  Liesbeth Janssen

  Lichaam, body en mind Therapist

  Dans, muziek en beeldende therapie speciaal gericht op hele jonge kinderen 2-12 jaar, reflex integratie therapie, ouder/kind coaching.

  therapeuten

  Lien Vranken

  Coach voor jongeren en volwassenen

  Word jij ook wel eens opgeslorpt door de drukte van het leven of zie je door het bos de bomen niet meer? Voel je je soms onzeker als jongere, ouder, partner, collega, …? Loopt het soms moeilijk op school of met vrienden? Voel je je uitgeblust, angstig en gestresseerd? Heb je er nood aan om alles eens op een rijtje te zetten? Om structuur te krijgen in de wanorde? We zoeken samen naar een traject dat bij jou past.

  therapeuten

  Erica van den Hoff

  Psychotherapeut gespecialiseerd in verslavingszorg, trauma en ASS

  Als therapeut vind ik het belangrijk om jou als persoon evenwaardig te laten voelen en samen op zoek te gaan naar wat jou het beste kan helpen. Jij als expert in jouw leven, ik als mede-deskundige die theoretische- alsook praktijkkennis kan bieden.

  therapeuten

  Nicoline Voskamp

  Traumatherapeut

  Ik ben Nicoline, 57 jaar en werkzaam als psycholoog, met ervaring en kennis van de dieptepsychologie. Eveneens werk ik met familie en organisatie systemen en hun invloed op het geestelijk welbevinden van de afzonderlijke leden waarbij ik ook gebruik maak van paarden.

  therapeuten

  Claudia Münstermann

  Creatieve therapeut

  “Meer dan we soms denken definieert creativiteit ons als mensen. Daarmee bezig zijn, actief of receptief, therapeutisch of recreatief, is dan ook helend, ook en in het bijzonder als we in een kwetsbare toestand zijn. Kunst helpt ons weer aanknopen met onszelf en de wereld en is dan ook van onschatbaar belang voor de geestelijke gezondheid(szorg).”

  therapeuten

  Hilde Broekx

  Hallo! Ik ben Hilde Broekx, gehuwd en trotse mama van twee zonen. Als sociaal assistent is het altijd mijn missie geweest om mensen te helpen. Vooral mensen die in hun leven belemmerd worden, zich niet goed voelen of niet mee kunnen in de snelheid van de maatschappij. Zo geef ik al bijna 30 vorming aan laaggeschoolden in Genk. Enkele jaren geleden kwam ik zelf in aanraking met voetreflexologie en ik was geraakt. Via de voeten kon je voelen waar de stress vast zit. Kan je stimulansen geven om dingen te herstellen. Wat een wonderbaarlijke technieken. Ik volgende al heel wat cursussen om me te verdiepen in deze wereld.  Nu, enkele jaren later, kan ikzelf als voetreflexologe mensen helpen.

  therapeuten

  Joke Venmans

  Body-mind therapeut

  Als Body-mind therapeut stap ik graag samen met jou in een leerproces naar innerlijke rust, bewustwording en veerkracht. Vanuit een totaal mensbeeld en de tools voor het in evenwicht brengen van gezondheid neem ik je mee op reis om je eigen levenskwaliteit te verhogen. Daarnaast leer je je hoogsensitiviteit en stressgevoeligheid om te buigen naar veerkrachtige fijngevoeligheid. Graag ga ik met jou op weg, zodat jij dichter bij jezelf kan komen, innerlijke rust kan vinden en veerkrachtiger door het leven kan gaan.

  therapeuten

  Lieve Meesters

  Erkend familiaal bemiddelaar en jurist Via bemiddeling mensen begeleiden en helpen tijdens een periode van familiaal conflict, scheiding, of ruzie, dat geeft mij veel voldoening. Scheiding, regeling van ouderschap en conflicten in de familiale en relationele sfeer vereisen degelijke informatie en begeleiding.  Wanneer kinderen problemen ervaren tijdens een scheiding, brengen we ouders terug op één lijn. Ik sta mensen hier graag in bij.  

  therapeuten

  Els Herremans

  Coach voor professionals, business coach en iedereen die in zijn job of leven wil groeien naar de next-level! Graag coach ik jou om een antwoord te vinden op de vraagstukken waar jij in je hoofd mee zit. Vanuit mijn management en bedrijfservaring uit verschillende sectoren: automotive, bankwezen, bouw, onderwijs, overheid en accountancy ben ik voor jou een klankbord. Verder kan ik samen met jou, kritisch jouw functioneren en interactie met de omgeving analyseren en optimaliseren. Om vervolgens jouw visie in functie van jouw behoeften te vertalen naar concrete doelen en acties en (management by objectives). Volwassenen, business  

  therapeuten

  Hedwig Vanlangenaeker

  coach vanuit de ervaringsgerichte benadering, Voice Dialogue facilitator

  Wat maakt dat jij of je kind bepaald gedrag stelt? Samen met jou ga ik hiernaar op zoek en bekijken we wat je wil veranderen. We bekijken dit vanuit Voice dialogen, existentiële therapie en een ervaringsgerichte benadering. Jongeren en volwassenen    

  therapeuten

  An Elen

  energetisch massagetherapeut, FKC-therapeut, mindfulness coach

  Mensen in hun kracht zetten, bewustwording teweeg brengen en op zoek gaan naar de allermooiste versie van jezelf, dat is mijn passie. Dit doen we vanuit FKC of massagetherapie. Jongeren, volwassenen en ouderen.

  therapeuten

  Sofie Herremans

  Klinisch pedagoog & iv therapeut

  Als psychotherapeut, klinisch pedagoog en zaakvoerder beleef ik mijn passie 'mensen & ondernemingen laten groeien ten volle 100%. Ik stem mijn therapie/coaching af op wat jij nodig hebt en gebruik creatieve technieken, ACT, EMDR, paard, hartcoherentie en stressreducerende technieken. Business, volwassenen en jongeren

  therapeuten

  Joachim Ramaekers

  Maatschappelijk werker & Postgraduaat Gestalttherapeut

  Als gestalttherapeut begeleid ik volwassenen, koppels (relatie) en gezinnen die op zoek zijn naar de verbinding met zichzelf en elkaar. Ik wil je graag op een open, authentieke en empathische manier begeleiden bij jouw zoektocht en proces zodat je zelf weer een stap verder komt. Koppels, volwassenen

  therapeuten

  Klara Vandevorst

  Maatschappelijk werk, systeemtherapie & mindfullnesstraining

  In 1999 ben ik afgestudeerd als sociaal werker aan het nu UCLL te Leuven. Nadien heb ik me o.a. verder bekwaamd tot systeempsychotherapeut (IPRR) en ben ik gecertificeerd mindfulnesstrainer ( I AM). Ik geef MF-trainingen aan volwassenen en kinderen van 7-12 j ( als ouder kan u mee deelnemen), 14-18j volgt nog. Jongeren, volwassenen en kinderen

  therapeuten

  Emilie Marien

  Klinisch Pedagoog

  Ik ben Emilie, klinisch orthopedagoge, afgestudeerd aan de KUL in 2020. Ik werk als begeleidster in de gedwongen jeugdhulpverlening binnen de bijzondere jeugdzorg.

  therapeuten

  Grietje Bijnens

  Fysicus, teamcoach, loobaancoach, assertiviteitscoach & studiekeuze +18

  Als coach en loopbaanbegeleidster helpt ze je te ontdekken wat je echt wil. Haar kracht is dat ze met haar empathisch vermogen in staat is om via scherpe vragen door te dringen tot de kern van het probleem en inzichten te geven om de weg naar de oplossing vrij te maken. Jongeren, volwassenen, business

  logo-icon-white

  Heeft u nood aan een luisterend oor!

  Wij staan altijd voor u klaar.